Đừng hỏi em , giảm 5kg thì dùng bao nhiu hộp. Em thấy khách em mới có 8 ngày gi

✔️ Đừng hỏi em , giảm 5kg thì dùng bao nhiu hộp. Em thấy khách em mới có 8 ngày giảm 3kg rui đó.
🗣️ Rồi sao ai làm lại khách e nữa đây, e đã nói là giảm bất chấp , ai giảm xong rùi e chia sẻ cho vài loại nước ép giữ dáng cho đẹp luôn.
♥️ Vừa đẹp dáng , mà còn lại vừa đẹp da thì ở đâu có , chỉ có e mới chia sẽ thôi.
🗣️ Ib em ngay để oder ngay 1 bộ #slimmingx5 siêu giảm này dùng thử , dùng k giảm thì cứ ib máng vốn em , dùng k giảm tặng thêm 1 hộp nữa chơi khô máu luôn các c ơi
#slimmingx5plus
#giammoslimmingx5plus
#daothaimoslimmingx5plus